Muayene Sonrasında Bilmeniz Gerekenler

  • ANASAYFA
  • Muayene Sonrasında Bilmeniz Gerekenler

Muayene Sonrasında Bilmeniz Gerekenler

Muayene İstasyonları’nda, periyodik muayenesi tamamlanan aracınızı, muayene raporu ile birlikte araç muayene uzmanından teslim alabilirsiniz. Muayene raporu, aracın tesciline esas bilgilerle yapılan muayene sonucunda varsa tespit edilen kusurların belirtildiği belgedir. "Araç Muayene Raporu"na göre aracınız; "Kusursuz", "Hafif Kusurlu", "Ağır Kusurlu" veya "Emniyetsiz" olarak değerlendirilir.

---------------------------------------------

Kusursuz
Yapılan muayene sonrasında araçta herhangi bir eksikliğin bulunmaması halidir.

Bu durumda, aracın ön bölümünde yer alan plakaya muayenenin geçerlilik süresini belirleyen etiket yapıştırılır.
Hologram muayene raporuna yapıştırılır.
Detaylı bir muayene raporu verilir.
Muayene raporunun bir sonraki muayene tarihine kadar saklanması gerekmektedir.

---------------------------------------------

Hafif Kusurlu
Yapılan muayene sonrasında aracın, yeniden muayenesine gerek duyulmayan bir eksikliğin bulunması halidir.

Bu durumda, aracın ön bölümünde yer alan plakaya muayenenin geçerlilik süresini belirleyen etiket yapıştırılır.
Detaylı bir muayene raporu verilir.
Muayene raporunun bir sonraki muayene tarihine kadar saklanması gerekmektedir.

---------------------------------------------

Ağır Kusurlu
Yapılan muayene sonrasında aracın, tamire ihtiyaç duyulacak derecede eksiklerinin tespit edilmesi halidir.

Bu durumda, aracın muayene raporuna "Geçici Kusurlu" araç etiketi yapıştırılır.
Muayene raporu onaylanmaz ve bu araçlar için muayene tekrarı, bir ay içinde muayenenin yapıldığı aynı istasyonda veya aynı ildeki diğer tüm sabit muayene istasyonlarında (gezici istasyonlarda yapılan muayenelerde aynı gezici istasyon ya da gezici istasyonun bağlı bulunduğu ildeki tüm sabit istasyonlarda) ücretsiz olarak yaptırılabilir.
Muayene tekrarında kusuru giderilmediği tespit edilen ya da bir ay içinde muayene tekrarına gelmeyen araçlardan muayene ücreti tam olarak alınır.
Bir sonraki muayeneye bu raporla gelinmesi zorunludur.
Eksikler giderilmediği sürece muayene tamamlanmış sayılmaz.

---------------------------------------------

Emniyetsiz
Yapılan muayene sonrasında aracın, can ve mal emniyeti ile trafik güvenliği açısından tehlike oluşturacak derecede kusur ve eksiklerinin tespit edilmesi halidir.

Bu durumda, aracın durumu en yakın "Trafik Zabıtası"na bildirilir.
Aracın "Emniyetsiz" olduğuna dair rapor verilir.
Muayene raporu onaylanmaz ve bu araçlar için muayene tekrarı, bir ay içinde muayenenin yapıldığı aynı istasyonda veya aynı ildeki diğer tüm sabit muayene istasyonlarında (gezici istasyonlarda yapılan muayenelerde aynı gezici istasyon ya da gezici istasyonun bağlı bulunduğu ildeki tüm sabit istasyonlarda) ücretsiz olarak yaptırılabilir.
Muayene tekrarında kusuru giderilmediği tespit edilen ya da bir ay içinde muayene tekrarına gelmeyen araçlardan muayene ücreti tam olarak alınır.
Bir sonraki muayeneye bu raporla gelinmesi zorunludur.
Eksikler giderilmediği sürece muayene tamamlanmış sayılmaz.